Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

WOOLF

 

 

 

Les in leseni izdelki v življenjski dobi: WOOLF (Wood nad wood products over LiFe time)

Koordinator projekta: M SORA, Trgovina in proizvodnja, d.d.

Partner projekta: L-TEK elektronika d.o.o.

Obdobje izvajanje projekta: 01.12.2018 - 30.11.2021 (36 mesecev)

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javni razpis za ''Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)'', št. operacije OP20.03520

Vrednost projekta: 2.945.250,00 EUR

Višina sofinanciranja: 1.989.345,31 EUR

Opis in cilji projekta

Razvojno-raziskovalni projekt WOOLF (Les in leseni izdelki v življenjski dobi) temelji na razvoju izdelkov in naprednih tehnologij, ki bodo omogočale uporabo standardnih in alternativnih lesnih vrst ter odsluženega lesa, napovedovanje življenjske dobe lesa in lesenih izdelkov, njihovo inteligentno upravljanje in delovanje ter večnadstropno modularno leseno gradnjo. Cilj multidisciplinarnega konzorcija s 4 gospodarskimi in 4 raziskovalnimi organizacijami je povezati celotno gozdno-lesno verigo in razviti 4 končne prototipe izdelkov ter storitev, ki se združujejo v končen lesen modularen objekt:

  1. IoT senzorske enote WOrMS predstavljajo sistem za spremljanje lastnosti lesa, ki bodo s centralno enoto povezane z uporabo brezžičnih povezav, ta pa bo preko internetne povezave povezana v oblak s potrebno infrastrukturo.
  2. Inteligenten IKT sistem za upravljanje z lesenimi strukturami bIOMASS predstavlja napreden IKT oblačni sistem, ki bo omogočal fleksibilno in učinkovito namestitev v javnem oz. privatnem oblaku. Njegov cilj je zagotoviti celovit razširljiv sistem, kompatibilen z uveljavljenimi standardi s področja IoT in ki je hkrati prilagojen specifično za domeno upravljanja z lesenimi strukturami.
  3. Inteligentno povezan lesen okenski sistem ICON predstavlja okna iz izbranih lesnih vrst ali odsluženega lesa, ki je nadgrajen z enotami WOrMS in v kombinaciji z bIOMASS predstavlja inteligenten sistem sposoben spremljanja in napovedovanja življenjske dobe izdelka.
  4. Alternativni lignocelulozni konstrukcijski sklop ALLWOOD WALL predstavlja hibridne nosilne konstrukcijske sklope, ki bodo v kombinaciji les in jeklo zadostili potrebam po postavitvi modularno zasnovanih objektov v vsaj tri nadstropja in bodo opremljeni z enotami WOrMS.

Projekt WOOLF je s svojo tematiko relevanten za prednostno področje Pametne stavbe in dom z lesno verigo in podpodročje Les in lesna veriga.