Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

VITOP


 

 

Naziv projekta: Visoko tehnološko opremljena proizvodnja v podjetju L-Tek d.o.o. - VITOP

Obdobje izvajanja projekta: 01.05.2021 – 28.10.2022

Finančna podpora: Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Višina sofinanciranja: 501.051,34€

Opis projekta:

Hitro spreminjajoče se razmere na trgu, ki jih je še dodatno zaostrila pandemija Covida-19 so v zadnjem letu pomembno vplivale tudi na naše prodajne trge. Pojavile so se potrebe po dodani opremi za doseganje zahtev kupcev, ki jih z obstoječo opremo ne moremo zagotoviti. Projekt VITOP predstavlja projekt nakupa ključne nove opreme, ki bo z obstoječimi resursi omogočala vzpostavitev celostne VIsoko Tehnološko Opremljene Proizvodnje v podjetju L-Tek d.o.o. Z investicijo v dodatno opremo bi lahko odpravili ozka grla v proizvodnem procesu, razširili obseg proizvodnje in predali v proizvodnji proces lastno razvite izdelke, za katere še ne izpolnjujemo v celoti pogoje za njihovo proizvodnjo.

Z dodatno investicijo želimo ohraniti konkurenčno prednost na trgu in zagotoviti pogoje za nadaljnjo rast in razvoj podjetja ter olajšati iskanje celovitih strateških partnerstev, h katerim stremimo v skladu s poslovno strategijo podjetja. V zaostrenih pogojih delovanja bomo lahko ohranjali in povečevali delovna mesta na obstoječi lokaciji, proizvodnjo produktov, ki so plod lastnega razvoja ali po zahtevah kupcev ter izboljševali poprodajne izkušnje kupca.

Na dolgi rok želimo zagotoviti nastajanje novih delovnih mest, predvsem takšnih z višjo dodano vrednostjo ter dvigniti izobrazbeno strukturo kadra. Z zagotovitvijo visokotehnološke produkcije bomo lahko konkurirali uspešnim evropskim podjetjem na področju razvoja in proizvodnje elektronike in medicinskih pripomočkov z možnostjo izvedbe celovitih storitev za kupca.
Poleg neposrednih finančnih vplivov bo investicija posredno prispevala še k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj občine/regije, vzpostavitev pogojev za širši družbeni razvoj občine kot posledico gospodarskega razvoja, možnost priprav in izvedbe multidisciplinarnih projektov zaradi izkoriščanja sinergijskih povezav v lokalnem okolju, pospeševanje podjetništva, inovativne miselnosti, predstavlja potencial za nove večje gospodarske investicije, spodbuja povezovanje, nova znanja, ustvarjanje sinergijskih povezav domačih podjetij, omogoča prepoznavnejšo in učinkovitejšo promocijo slovenskega gospodarstva, odpira nove vstope na zahtevnejše trge, zaradi geostrateške lege v prostoru privablja nove poslovne partnerjev (bližine državne meje), odpira nova delovna mesta ter tako vpliva na izboljšanje socialnega položaja občanov, hkrati pa manjšanje števila dnevnih migracij v tujino/beg možganov.