Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

SoELL

Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

Naziv projekta: Sončna elektrarna L-Tek d.o.o. - SoELL

Obdobje izvajanja projekta: 01.06.2021 – 28.02.2022

Finančna podpora: Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), št. operacije OP20.07884.

Višina sofinanciranja: 27.595,40€

Opis projekta:

Projekt SoELL predstavlja projekt nakupa in vgradnje naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije velikosti 141 kWp na streho novega poslovno proizvodnega objekta.

Cene tradicionalnih virov električne energije, ki izpuščajo v ozračje CO2 izpušne pline, se vsako leto draži. Vsako leto se veča delež proizvodnih naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire energije in so čedalje bolj konkurenčni ter izpodrivajo konvencionalne vire električne energije.

Projekt SoELL bo zagotovil prihranek stroškov električne energije in povečal energetsko neodvisnost podjetja ter z dolgo življenjsko dobo omogočal dolgoročno stroškovno stabilnost podjetja na tem področju. Osrednjega pomena je pridobivanje energije iz obnovljivih naravnih virov in posledično skrb za ohranjanje čistega okolja.

Povezava do plakata