Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

MOSaIC

 

 

 

Bivalna enota z inteligentnim upravljanjem bivalnega ugodja in visoko zvočno izolirnostjo za potrebe visoko zahtevnih modularnih objektov: MOSaIC (MOdular Soundproof and Intelligent Comfort)

Koordinator projekta: REM montaža in kleparstvo d. o. o.

Partner projekta: L-TEK elektronika d. o. o.

Obdobje izvajanje projekta: 6.12.2018 – 5.12.2020 (24 mesecev)

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javni razpis za ''Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2'', št. operacije OP20.04124

Vrednost projekta: 1.428.500,00 EUR

Višina sofinanciranja: 499.974,99 EUR

Opis in cilji projekta
Namen in cilj projekta je do tržne zrelosti razviti nov inovativen izdelek – pametno modularno bivalno enoto, z visoko zvočno izolirnostjo, ki bo ob maksimalni stopnji predizdelave v tovarni omogočala hitro montažno gradnjo na podlagi vnaprej izdelanih sklopov oz. modulov ter samodejno zagotavljanje zdravega in prijetnega bivalnega okolja – MOSaIC (MOdular Soundproof and Intelligent Comfort) bivalna enota. Z združevanjem dveh različnih tehnoloških področij – napredna, modularna, zvočno izolirna kontejnerska tehnologija in pametna elektronika in senzorika na osnovi interneta stvari – bomo tekom projekta izpopolnili MOSaIC pametno modularno bivalno enoto do najvišje stopnje tehnološke odličnosti s poudarkom na samodejnem zagotavljanju ugodja bivanja. Izboljšanje zvočno izolirnih lastnosti modularnih enot in zasnova sklopov z minimalno vsebnostjo hlapnih organskih spojin v kombinaciji z vgradnjo tehnologij interneta stvari v tehnološko dovršeno modularno bivalno enoto omogoča udobno bivanje in samodejno zagotavljanje bivalnega ugodja, kar predstavlja glavno konkurenčno prednost, ki jo zasledujemo v projektu. Na trgu in pri konkurenci podobnih celostnih rešitev za pametne in modularne objekte nismo zaznali, torej gre za povsem novo tržno nišo. Z razvojem povsem novih tehnoloških rešitev, ki jih bomo implementirali v okviru projekta, želimo na področju vnaprej izdelanih modularno zasnovanih objektov narediti preboj in vstopiti na področja, za katera je do nedavnega veljalo, da so domena klasične in montažne gradnje in biti tako korak pred konkurenco.

Plakat MOSaIC