Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

Digitalna transformacija podjetja L-Tek d.o.o. - DiTraL


 

 

Naziv projekta: Digitalna transformacija podjetja L-Tek d.o.o. - DiTraL

Obdobje izvajanja projekta: 12.03.2020 – 30.09.2021

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa ''Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)'', št. operacije OP20.06737.

Višina sofinanciranja: 99.999,00€

Opis in cilji projekta:

Projekt DiTraL predstavlja del celotne poslovne strategije podjetja L-Tek d.o.o. in je skrbno strateško načrtovan. Osnova za izvajanje aktivnosti digitalne transformacije je natančno opredeljena digitalna strategija podjetja za naslednja tri leta. Projekt DiTraL je, kot del celotne digitalne transformacije, natančno opredeljen akcijski načrt, v katerem so podrobno razčlenjene aktivnosti za obdobje od marca 2020 do septembra 2021. Z izvedbo projekta se digitalna transformacija našega podjetja ne zaključi, ampak teče v skladu z digitalno strategijo naprej, do zagotovitve vseh ciljev, ki smo si jih na ključnih področjih zadali. Navedeno pomeni učinkovito izvajanje aktivnosti digitalne transformacije v skladu z jasno vizijo podjetja in zavedanjem tržnega položaja blagovne znamke L-Tek v oblikovanje lastnega okvira Pametne tovarne, ki sledi splošnim usmeritvam Industrije 4.0 in nadgradnjo s posebnostmi L-Tek storitve.

Cilji projekta glede na ključna področja:

  • Izkušnja kupca: krajši dobavni rok in nadzorovana odprema izdelkov, hitrejše procesiranje naročil, fleksibilnost in odzivnost pri komunikaciji
  • Podatkovna strategija: vzpostavitev celovitega digitalnega okolja podjetja
  • Procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli: celovita digitalizacija procesov dodane vrednosti in podatkovna analitika
  • Strategija razvoja kadrov: dvig digitalnih kompetenc
  • Kibernetska varnost: vzpostavitev varnejšega digitalnega okolja
  • Industrija 4.0: avtomatizacija in robotizacija proizvodnega procesa, nadgradnja povezljivosti strojev
  • Vpliv na okolje: vzpostavitev sistema vodenja po standardu ISO 14001, snovna učinkovitost.

Plakat DiTraL