Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

CoSiMa

 

 

 

Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov: CoSiMa

Koordinator projekta: TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije

Partner projekta: L-TEK elektronika d. o. o.

Obdobje izvajanje projekta: 01.09.2018 - 31.12.2021 (40 mesecev)

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javni razpis za ''Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)'', št. operacije OP20.03539

Vrednost projekta: 2.964.187,50 EUR

Višina sofinanciranja: 1.883.117,19 EUR

Opis in cilji projekta

Glavni cilj projekta CoSiMa je realizirati inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bodo aktivno vključeni tudi orodjarji ter predelovalci plastičnih mas.