Smo razvojno usmerjeno inovativno podjetje, ki svojim zamislim vdihuje življenje tudi ob pomoči sofinanciranja Republike Slovenije in različnih skladov EU.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 

 

 

Podjetje L-Tek d.o.o. zadnja leta aktivnosti za digitalno transformacijo učinkovito usmerja v skladu z jasno vizijo podjetja in zavedanjem tržnega položaja blagovne znamke L-Tek v oblikovanje lastnega okvira Pametne tovarne, ki sledi splošnim usmeritvam Industrije 4.0 in jih nadgrajuje s posebnostmi L-Tek storitve. S pripravljeno digitalno strategijo je podrobno terminsko in vsebinsko določilo zadnje korake v smeri transformacije v Pametno tovarno.

Dokument Digitalna strategija predstavlja celovito informacijo za podjetje, vodstvo in lastnike ter druge zaposlene, ki so ključni elementi digitalne strategije in opredeljuje na kakšen način, s kakšnimi vlaganji in viri ter v kolikšnem času, je mogoče zastavljene cilje doseči.

Naložbo (Vavčer za pripravo digitalne strategije) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.