Raziskave in razvoj so ključni gradniki naših storitev za izdelavo novih produktov po meri stranke.

R&D Storitve

1. Koncept

Ustrezen konceptualni dizajn je pri nas pomemben korak za uspešno dosego cilja.

Concept
Programming and testing

2. Raziskave in razvoj

Naše rešitve za nov produkt temeljijo na stalnem vlaganju v raziskave in razvoj novih tehnologij.

3. Validacija

Z validacjo posameznih korakov razvoja in proizvodnje izdelka skrbimo za njegovo kakovost v vsaki fazi procesa.

več ...

Validation
Design Transfer

4. Prenos izdelka v proizvodnjo

Med razvojem prototipa v proces vključimo tudi ekipo proizvodnih tehnologov, ki jo odlikujejo dolgoletne izkušnje in visoka strokovnost. Tako zagotavljamo optimalen prenos izdelka v serijsko proizvodnjo.

5. Serijska proizvodnja

Za uspešno serijsko proizvodnjo so kjučni elementi strokovno usposobljeno osebje, sodobne proizvodne naprave in kakovosten nadzor posameznih korakov, kar pri svojem delu dosledno upoštevamo.

več ...

Serial production
Industrija

Industrija

Prisotnost v različnih vejah industrije širi naša obzorja, znanja in partnerstva.

več ...