Aktivna multifunkcijska protihrupna ograja

Aktivna multifunkcijska protihrupna ograja - AcrySmartBarrier

RAZPIS

Aktivna multifunkcijska protihrupna ograja - AcrySmartBarrier

Prijavitelj projekta:         AKRIPOL proizvodnja in predelava polimerov d.o.o.

Partnerji projekta:           L-TEK elektronika d.o.o.

GeoCOdis, informacijski sistemi, d.o.o.

PETRIČ proizvodnja in trgovina d.o.o.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Obdobje izvajanje projekta: 1.6.2019 – 31.5.2022 (36 mesecev)

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa ''Demo piloti II 2018'', št. operacije OP20.04984

Vrednost projekta: 6.463.512,23 EUR

Višina sofinanciranja: 1.759.858,78 EUR

Opis in cilji projekta

Projekt obsega razvojne aktivnosti za transformacijo pasivne protihrupne ograje v aktivno multifunkcijsko enoto, ki bo po svoji uporabni in estetski vrednosti predstavljala protihrupno zaščito nove generacije. V sklopu projekta bo razvita pametna protihrupna ograja, ki bo predstavljala skupek tehnoloških inovacij: nove lastnosti materiala (negorljivost, UV odpornost, samočistilnost, IR reflektivnost, termoformabilnost), povezovanje ograje (cestne infrastrukture) v internet stvari in strojno učenje preko umetne inteligence (prenos podatkov, prikaz podatkov in opozorila ob preseženih kritičnih vrednostih, možnost povezovanja s cestno-opozorilno signalizacijo), senzorična in nadzorna funkcija (meritve vremenskih dejavnikov temperature, vlage, osvetljenost, hrupa in nadzor vibracij v primeru razbitja). V okviru projekta bo vzpostavljena nova infrastruktura za postavitev in demonstracijo novih, inovativnih rešitev, ki bo v demo fazi projekta predstavljena tudi v realnem okolju.

Plakat Aktivna multifunkcijska protihrupna ograja