Primeri interneta stvari iz različnih panog

Primeri interneta stvari iz različnih panog

Panoga, ki ima na tem področju kaj pokazati, je naftna in plinska industrija, predvsem pri pridobivanju in rafiniranju. Izpadi tu predstavljajo ogromna tveganja in stroške, zato v panogi nenehno izboljšujejo in širijo rabo senzorjev, omrežij in analitičnih postopkov, s pomočjo katerih generirajo napovedne ugotovitve glede poslabšane učinkovitosti opreme ter predvidevajo izpade na naftnih poljih, v cevovodnih omrežjih in v rafinerijah. Rezultata tega sta hitrejše prepoznavanje morebitnih izpadov opreme in optimizacija celotnega proizvodnega procesa.

Elektroenergetska podjetja širijo uporabo podatkov enote za merjenje fazorjev (PMU) na področja zunaj običajnega operativnega poročanja. Prvotno so podatke PMU uporabljali za vizualizacijo in poročanje parametrov, kot so napetost, tok in frekvenca. Možnost, da razliko zaznajo skoraj v realnem času, je ključna za oblikovanje in uvedbo odziva.

Med panogami, ki izkoriščajo napredek na področju interneta stvari, je tudi prevoz. Pri težkih tovornih vozilih na podlagi pretočnih podatkov iz motorjev in podsistemov prepoznavajo morebitne okvare, podatke pa uporabijo za načrtovanje učinkovitih vzdrževalnih posegov zunaj delovnega časa. Tudi prikolice in dejanski tovor, ki ga prevažajo, so opremljeni s senzorji. Varen prevoz tovora lahko omogočimo s spremljanjem tako toplote in vibracij kot zvočnih frekvenc.

Tudi v avtomobilskem sektorju prepoznavajo podobne koristi. Podatki vgrajenega sistema za diagnostiko se uporabljajo za zgodnje prepoznavanje izpada opreme, varnostnih tveganj in napak.

Za dodatne informacije o trenutnih standardnih proizvodih obiščite podstran: L-Tek IoT Proizvodi.
Če vas zanimajo prilagoditve, personalizacija ali razvoj novih proizvodov interneta stvari, stopite v stik z nami.