L-Tek Distribucija

L-Tek predstavlja izvrstno distribucijsko platformo za različne kategorije proizvodov, ki jih razvija bodisi s partnerji bodisi samostojno.

Poleg razvoja in proizvodnje, skrbimo tudi za celovito oskrbovalno verigo materialnega poslovanja – skladiščenje, pakiranje, transport in distribucijo.