S PONOSOM SODELUJEMO

s partnerji

Podjetje 

Znanosti vdihujemo življenje od leta 1994

L-Tek je podjetje v družinski lasti, ki ga je leta 1994 v Šentjerneju ustanovil Radko Luzar. Po zaslugi tehnoloških inovacij že od vsega začetka uživamo ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Ukvarjamo se z izdelavo kompleksnih visokotehnoloških proizvodov majhnih in srednje velikih serij. Naše zmogljivosti nam omogočajo, da za vsakega naročnika razvijemo optimizirane rešitve po meri.

Več

Your Challanges our Solutions

Novice

Posted on

L-Tek development partner in TIGR4smart and GOSTOP

Accompanied by its innovative development solutions, L-Tek has been recognised as a competent development partner by as many as two out of a total of nine selected consortia for the implementation of programs in priority areas where Slovenia has long-term potential for successfully penetrating the global markets and a more successful and complete integration into global value chains.

It involves the implementation of research and development programmes that link the academic sphere and the economy, combining knowledge and competencies for the development of new products, services and processes, and the use of new technologies in priority areas: Smart cities and communities, Smart buildings and homes, including wood chain homes, Networks for the transition to circular economy, Sustainable food production, Factories of the Future, Health-medicine, Mobility and Development of materials as final products.

L-Tek participates in the programmes TIGR4smart – Sustainable and Innovative construction of smart buildings (priority area: Smart buildings and homes, including wood chain) and GOSTOP – Building Blocks, Tools and Systems for Factories of the Future (priority area: Factories of the Future). Find out more about individual programmes in the documents attached and open the following link to read about the method of selecting programmes that show the concentration of knowledge and competencies, and scientific and technological excellence:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1419

https://www.eu-skladi.si/

 Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP
 Building Blocks, Tools and Systems for Factories of the Future – GOSTOP
 Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe – TIGR4smart
 Sustainable and Innovative construction of smart buildings – TIGR4smart

Izpostavljeni dogodki

Your Challenges our Solutions

Your Challenges our Solutions

Zakaj L-Tek

Dokazana dolgoletna uspešnost na trgu.

Inovacijsko in razvojno tehnološko podjetje.

Vse na enem mestu – od snovanja ideje do proizvodne faze.

Visoko motivirani, usposobljeni in močno specializirani strokovnjaki.

Cenjeni pri strankah z vsega sveta.

Samo za vas pripravimo najboljše rešitve po meri!

Kar počnemo, počnemo s strastjo!